Dobytí města Jericha ve Spálově!

Letošní tábor YMCA Orlová se konal od 10. do 19. srpna ve Spálově. Celkem se tábora zúčastnilo 21 dětí a 9 vedoucích. Děti byly rozděleny do 4 týmů a nazývaly se jako tým Slimáci, tým Smečka a smečkaři, tým Smatheri a tým KLEŠ, což byl zkratka, celý název tohoto týmu byl doslova Krutí Lavičkoví E - Špioni. Názvy týmů si účastníci tábora vymysleli sami. A my velice oceňujeme jejich kreativitu. Skvělá práce!

Téma tábora bylo dobytí města Jericha. Jedná se o příběh z Bible, kdy Jozue dostal od Boha pokyny k jeho dobytí. Zdi města Jericha padly poté, co Izraelité pochodovali kolem městských hradeb jednou denně po dobu šesti dnů. Sedmý den měli obejít město sedmkrát a nakonec měli všichni válečníci zakřičet válečný pokřik. Při tomto pokřiku se zdi Jericha zhroutily, válečníci vtrhli do nechráněného města a zničili ho.

Děti měly možnost vyzkoušet si pod dohledem vedoucího rozdělat oheň, pracovat se dřevem, poznávat bylinky anebo se přiučit Morseovou abecedu. Nechyběli ani bobříci mlčení a hladu, za které táborníci získávali body.

Na táboře jsme si užili aktivitu malování na trička a výborné bylo také opékání párků a hermelínů na ohni. Koupali jsme se v řece a nevynechali jsme dokonce ani bojovku.

Nejzábavnější hrou byla hra Demonstrace. Děti byly rozděleny na demonstranty a policisty, demonstranti se museli držet rukama a policisté je museli od sebe oddělit. Další skvělou hrou byla hra, kdy táborníci byli rozděleni na týmy a v každém týmu byli 3 útočnici a 2 obránci. Útočnici a obránci hráli mezi sebou rozstřel v podobě hry Kámen, nůžky, papír. Cílem této hry bylo, že útočnici museli obránce porazit. Pokud se jim souboj nepovedlo vyhrát, museli útočnici po kolena do vody. Dále jsme hráli hry jako Liščí ocásky a mnoho dalších.

Všichni jsme si tábor moc užili a doufáme, že příští rok se opět sejdeme minimálně ve stejném počtu!

Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu Orlová a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za finanční podporu, bez které bychom nemohli tábor uskutečnit.

Nikola Niesytová, YMCA Orlová