Cesta do města klobouků a zpět

Pracovníci YMCA Orlová pro poslední prázdninový čtvrtek 26. srpna připravili dětem nevšední výlet za klobouky do Nového Jičína. I když počasí nebylo zrovna moc milé a my čtyřikrát během akce zmokli, byl to pěkný výlet. Navštívili jsme nejprve Muzeum Novojičínska na Žerotínském zámku. Tamní expozice byly nádherné a ukazovaly nám soužití lidí s pokrývkami hlavy od dob dávné historie až do dnešních dnů. V zámku po zajímavém výkladu, který byl přizpůsoben věku dětí, jsme se vydali na výstavu různých klobouků z celého světa a průběhu času. Děti si mohly různé klobouky vyzkoušet, vyfotit se s různým pozadím a nakonec si i klobouky nakreslily. Nakreslená díla budou součástí místní výstavy.

Překvapením pro mnohé pak bylo pokračování v tématu, kdy jsme v Turistickém informačním centru města Nového Jičína za mírný vstupní poplatek získali tenké plastové „podklobouky“, abychom si mohli prohlédnout celý proces výroby a zdobení klobouků. Vítaným vrcholem expozice vedle krátkého snímku byla hlavně možnost vyzkoušet si tři stovky hotových klobouků na vlastních hlavách.

To bylo smíchu a hlavně nekonečného fotografování!

Pak jsme vydatně poobědvali v blízké jídelně a o sladkou tečku se postarala místní cukrárna na náměstí, kde jsme si vychutnali zmrzlinové Míša poháry.

Děkujeme touto cestou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a městu Orlové za poskytnuté dotace, bez nichž bychom si takový výlet nemohli dovolit.

Robert Kovarik a Věra Šípková, YMCA Orlová

Letní kemp YMCA Orlová

Pracovníci a dobrovolníci YMCA Orlová připravili za vydatné finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro děti základní školou povinné ve dnech 26. – 30. července pětidenní Letní kemp. Rozhodli jsme se pro výuku formou výletů.

V pondělí 26. července jsme Letní kemp YMCA Orlová zahájili výletem do blízkého Bohumína. Děti se na tamní Mauglího stezce do sytosti vyřádily po tělesné stránce a odpoledne ještě své zážitky namalovaly či nakreslily na připravené papíry.

Úterý se neslo ve znamení cesty do Olomouce, kde jsme jak dopoledne, tak i část odpoledne trávili v Korunní pevnosti poznání. Zopakovali jsme si tam výuku prvouky a vlastivědy (menší děti), matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a přírodopisu (větší děti).

Středa bývá kritická, proto jsme pro tento den zvolili blízkou Chotěbuz. Nejprve nás naše kroky zavedly do Archeoparku, kde si děti zopakovaly vlastivědu a dějepis a vyzkoušely šerm. Pak jsme po obědě měli prohlídku obřích akvárií v blízkém Rybím domě, čímž jsme si zopakovali a doplnili učivo prvouky a přírodopisu. Dětem se moc líbila možnost vyřádit se na přilehlém dětském hřišti.

Ve čtvrtek jsme šli pěšky necelé dva kilometry z Hranečníku na Slezskoostravský hrad, kde se nám velice líbil zasvěcený výklad tamní průvodkyně. Děti měly též několik dotazů, na které nebylo občas jednoduché odpovědět. Pak jsme šli na oběd do blízké Loděnice pod Hradem. Poté jsme se na louku před Slezskoostravský hrad vrátili, abychom si procvičili výtvarné techniky a děti se naučily vyrábět papírového jeřába technikou origami. Následovala opět pěší cesta na Hranečník.

V pátek se děti moc nevyspaly. Sraz byl totiž na autobusovém nádraží už ve čtyři hodiny ráno. Po nezbytných antigenních testech jsme se vydali autobusem k vlaku. Cesta do Prahy uběhla poměrně rychle, navzdory zpožděním z důvodu prací na trati. Kousek od hlavního nádraží jsme nejprve navštívili Muzeum LEGA. Tady se děti mohly zdokonalit v prostorové geometrii a matematice, nejvíc je ale bavila samotná stavba stavebnic. Následoval oběd v blízké restauraci a cesta k Muzeu fantastických iluzí. Tady děti nafotily spoustu foteček, u kterých se smály, až se za břicha popadaly. Nenásilnou formou si tak na vlastní kůži vyzkoušely fyziku, zvláště pak její část optiku a její klamy a iluze. Následovala procházka po našem stověžatém hlavním městě a pak úprk na vlak. Tam už děti spíše pospávaly, aby se před půlnocí dostaly z ostravského hlavního nádraží konečně domů.

Jsme rádi, že se dětem zvolený program líbil a že jsme jim mohli splnit velký sen, a to navštívit alespoň na jeden den naši metropoli Prahu. Děkujeme proto touto cestou ještě jednou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za podporu.

Robert Kovarik, YMCA Orlová

Sté narozeniny na druhou

Šestice dětí v doprovodu druhé šestice dospělých vyrazila v sobotu 5. června na narozeninový výlet YMCA Orlová k vrcholu Prašivé. Cílem cesty pak byla kaplička a vedle ní stojící Bezručova chata, která letos, stejně jako YMCA v ČSR, slaví sté narozeniny. :)

Ačkoliv nás dvakrát potkal déšť, výlet se podařil. Už po cestě nahoru jsme hráli různé pochodové hry, na vrcholu k tomu přibyly také miniprolézačky a malé připomenutí, co vlastně v těchto dnech slavíme. A je toho hodně! V letošním roce oslavujeme 100 let činnosti YMCA V ČSR, 1. 6. jsme oslavili 12. narozeniny Kůlcentra YMCA Orlová (dříve ICM YMCA Orlová) a konečně v neděli 6. června to bylo 177 let od vzniku YMCA ve světě (vznikla 6. 6. 1844 v Londýně).

V letos také stoleté Bezručově chatě na vrcholu Prašivé jsme měli průběžnou občerstvovací stanici a také zázemí pro další plánování cesty zpět k autobusu.

Hry se hrály i cestou zpátky, kdy Mirek Sedláček připravil skutečně nádhernou variantu trasy. Viděli jsme tak Prašivou ze všech stran a děti se nenudily.

Děkujeme ústředí YMCA v ČR za poskytnutí dotace, bez níž by se tato akce nekonala. Děkujeme za dlouholetou podporu také městu Orlová, které nám je ctí vzorně reprezentovat.

Přejeme YMCA dalších minimálně 100 veselých a hlavně neválečných let!

Robert Kovarik

YMCA OrlováPracovní list YMCA slaví 100 let

Během doby covidové se snažíme působit alespoň online, pořádáme různé kreativní soutěže a podobně. Na jarní prázdniny jsme si připravili malou novinku, a to v podobě pracovního listu – YMCA slaví 100 let. Cílem bylo vypátrat, jak vypadal Joe First. Kdo to vlastně byl?

Joe First se zasloužil o rozvoj lukostřelby jako sportu u nás, byl také ředitelem pražské YMCY. V rámci YMCY pořádal lukostřelecké instruktorské kurzy a mimo jiné také napsal lukostřeleckou příručku.

Děti měly za úkol vyluštit 4 různé tajenky a s jejich pomocí rozpoznat správnou podobu Joe Firsta.

Své vypracované listy nám mohly zasílat na náš email: kul@orlovaymca.cz, facebook: @kulorlova nebo instagram: @kulcentrumymca. Obdrželi jsem celkem 4 pracovní listy. Tentokrát jsme se rozhodli odměnit 2 osoby, a to losem za pomoci kostky.

Obdarovali jsme Nicol Mayreovou, která získala plecháček YMCA, a Petra Šmulíka, který obdržel flashku YMCA. Výhercům jsme ceny předali a tímto jim ještě jednou gratulujeme!

Touto cestou bychom také chtěli pochválit i ostatní, kteří nám zaslali své pracovní listy, protože to vůbec nebylo jednoduché. Děkujeme za vaši účast.

Nikola Niesytová, YMCA Orlová

Soutěž v kreslení pomocí ruky s YMCA Orlová

Žijeme v nelehké v době, a proto jsme se rozhodli uspořádat další soutěž s YMCA Orlová! O co tentokrát šlo? Bylo to jednoduché, zábavné, a především nic složitého. Naším cílem bylo alespoň na chvilku odreagovat děti od sociálních sítí.

Stačilo, když si na papír soutěžící obkreslili jakkoliv svoji ruku. Záleželo pouze na nich. Opět ani v této soutěži nebyla stanovena žádná konkrétní pravidla. Poté stačilo, aby děti svou obtaženou ruku dokreslily.

Soutěžící nám mohli své výtvory zasílat na náš e-mail: kul@ymcaorlova.cz, Facebook: @kulorlova nebo Instagram: @kulcentrumymca, a to od 25. do 29. 1., výherce jsme pak vyhlásili 1. 2. 2021.

Přišlo nám celkem sedm výtvorů. Všechny byly moc pěkné a každý svým způsobem originální. Jelikož jsme se nemohli rozhodnut, který obrázek je nejkrásnější, zvolili jsme opět metodu losování - jako u první soutěže s YMCA Orlová.

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Jste všichni moc šikovní!

Touto cesto bychom chtěli pogratulovat výherkyni soutěže Dáši Šrubařové. Gratulujeme! Dáši jsme výhru předali.

Vy ostatní nezoufejte, určitě bude další kreativní soutěž o krásné a super cool odměny.

Nikola Niesytová, YMCA Orlová

Živá knihovna online

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. jsme pořádali online Živou knihovnu. Každý den v 19 hodin na našem facebooku @kulorlova jsme my i vy měli možnost vyzpovídat jednu až dvě zajímavé osoby, tedy živé knihy. Jedná se již o 6. ročník Živé knihovny a poprvé online formou. A kdo nám poskytl rozhovor?

V pondělí 30. 11. jsme si povídali s hercem na volné noze Janem Lefnerem, DiS.. Prozradil nám mimo jiné, že během první vlny Covidu-19 byl nucen odjet do Zlína, kde pracoval jako prodavač v Jednotě. Honzu jste mohli vidět například ve filmu Dukla 61.

Následující den čili v úterý 1. 12. jsme se setkali online s Mgr. Janem Mikschikem, farářem z Krouny. Honza se nám svěřil, že studoval dálkově na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a krátce po studiích odletěl sám přes půl světa na 3 měsíce do Nové Kaledonie. Honza celkem slušně ovládá francouzštinu a rád vzpomíná na hebrejštinu, se kterou se seznámil při studiu vysoké školy.

Ve středu 2. 12. jsme komunikovali s jedním ze zakladatelů YMCA Orlová, a to s farářem, který žije a pracuje druhým rokem ve Skotku, Mgr. Štěpánem Jančou. Štěpán nám nastínil, jak ve Skotsku funguje školství. Také jsme se zeptali, po čem se mu z ČR nejvíce stýská. Štěpán nám prozradil, že mu chybí třeba pravý poctivý chléb s pevnou kůrkou, který ve Skotsku není k sehnání..

V předposlední den online Živé knihovny, ve čtvrtek 3. 12. jsme vedli rozhovor s MUDr. Petrem Wieczorkem, který nám povyprávěl, jaké pro něj byly misie v asijském Nepálu a v africké Ghaně. Vydal se tam s týmem lékařů a mediků díky organizaci OM ČR. Petr také detailně popsal, co obnáší práce praktického lékaře v době pandemie Covidu-19.

Závěrem v pátek 4. 12. jsme se potkali online společně s Bc. Ivanou Funiokovou, DiS. a Jakubem Krakowczykem, dvěma mladými hudebníky. Ivana se během vlny omezení Covid-19 naučila pracovat více s technikou a grafikou při distanční výuce na ZUŠ Jablunkov. Jakub hraje v kapele Světlo, která  během korona krize nahrála a připravila k vydání nové album pod názvem Připraveni na pády.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu Orlová, Eurodesku a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za nejen finanční podporu, bez které bychom nemohli Živou knihovnu online vůbec uspořádat. Děkujeme.

Nikola Niesytová, YMCA Orlová

Soutěž s YMCA Orlová

V polovině října jsme i my museli svou činnost kvůli covidové situaci pozastavit a přepnout se do online režimu. Měli jsme v rámci podzimního období vymyšlený pestrobarevný program. Přemýšleli jsme, jak trošku pomoci dětem zahnat nudu, a napadla nás online soutěž s YMCA Orlová. Zadání soutěže pro nás bylo jasné, a to vytvořit, nakreslit nebo nějakým způsobem zachytit to, co máme na podzimu nejraději.

Soutěžící nám mohli posílat své výtvory na náš e-mail: kul@ymcaorlova nebo na facebook: @kulorlova či instagram: @kulcentrumymca, a to od 1. do 27. 11., výherce jsme oznámili 30. 11.

Do soutěže se zapojilo 5 dětí. Všechny výtvory, které jsme obdrželi, byly moc hezké a svým způsobem originální. Jsme rádi, že jsme zvolili metodu losování, protože my bychom se nedokázali rozhodnout.  A tak s troškou štěstí rozhodl osud.

Děkujeme všem, kteří se soutěže zúčastnili. Jste všichni moc šikovní.

Tímto gratulujeme Justýnce Bialonczyk, která nám zaslala halloweenskou dýní. Na podzimu má nejraději čas dušiček.  Justy napíšeme a domluvíme se na předání výherní odměny. (čepice YMCA)

Vy ostatní nezoufejte, určitě budou další kreativní soutěže o super cool odměny.

Nikola Niesytová, YMCA Orlová

Kreativní roušky s YMCA Orlová

Roušky jsou už více než půl roku součástí našeho každodenního života. Jelikož koronavirus stále útočí a rozšiřuje se mezi námi všemi, musíme dodržovat pravidla, která nařídila vláda ČR. Jedním z nařízení je nosit roušky, a proto vznikla tato akce. Respektujeme nařízení vlády, ale chceme nosit roušky, které se nám líbí a které budeme chtít nosit. A tak vznikl tento nápad.

Abychom dětem jejich nošení alespoň trochu zpříjemnili, sehnali jsme bílé látkové roušky a fixy na textil.

A pak jsme je v úterý 15. září v Kůl Centru YMCA Orlová přetvářeli na super cool roušky dle naších přestav. J

Děti měly k dispozici bíle roušky, na které si mohly s fixy na textil nakreslit cokoliv, co je napadlo, dle vlastní fantazie. Nikdo je v ničem neomezoval a nebyla zde stanovena žádná pravidla, jak kreslit nebo co kreslit.

Akce byla velice úspěšná a roušky se dětem opravdu moc povedly. Probudili se v nich kreativní umělci.

Nikola Niesytová, YMCA OrlováPutování s YMCA Orlová

V pátek 17. 7. jsme vyrazili do Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě za Dnem České televize. Výlet se nám vydařil. Pro všechny návštěvníky byl připraven opravdu pestrobarevný program. Nám se asi nejvíce zalíbili instruktoři tance, které jsme mohli vidět v televizním programu StarDance, a perkusista, který byl vybaven asi stovkou perkusních nástrojů, na které si děti mohly zahrát. Nemůžeme opomenout ani setkání dětí s legendárními pohádkovými postavami Pata a Mata.  Mrzí nás jen fakt, že kvůli vyhlášení prakticky okamžitých změn v počtu osob na kulturních akcích kvůli koronaviru byl jinak úžasný program po 14. hodině zkrácen a ukončen.

Poslední červencový den, tedy v pátek 31. 7., jsme s dětmi navštívili zábavní park – FunPark Žirafa v Ostravě. A to bylo také parádní. Děti se vyřádily opravdu dosyta! FunPark Žirafa je skvělé místo pro děti i pro dospělé.  Spousta skluzavek, skákacích hradů i automatů s různými herními disciplínami děti bavila i trénovala zároveň. Poté jsme se rozhodli splnit dětem jejich přání a zajít do blízké restaurace McDonald’s, kde jsme pro všechny objednali několik Big Maců, které byly opravdu výborné. Byla to taková ta pomyslná tečka na zakončení suprového dne.

Děkujeme městu Orlová a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za poskytnuté dotace, bez kterých bychom si podobné výlety a radovánky nemohli dovolit!

Pokud Vás mrzí, že jste nejeli s námi, nebuďte smutní! Můžete nás navštívit během prázdnin v pracovních dnech od 9 do 14 hodin v klubovně Kůlcentra YMCA Orlová, kterou najdete nalevo od vstupu v Domě kultury města Orlové. A po domluvě můžete třeba příště jet také. Těšíme se na Vás!

Nikola Niesytová, YMCA Orlová


,,Kurz samostatného vedoucího YMCA – ONLINE“

V druhé polovině června tohoto roku  jsme já, Nikola Niesytová, a Robert Kovarik vykonávali ,,Kurz samostatného vedoucího YMCA – ONLINE“.  

Kurz byl rozdělen do 2 částí. Nejprve jsme si museli vyplnit ankety a prostudovat materiály YMCA, které nám byly vloženy na MOODLE. Součástí byl také test, který byl zaměřen na právní stránku věci.

Poté jsme absolvovali 2 videokonference přes aplikaci ZOOM. V pondělí 22. 6. jsme si vyslechli přednášku na téma Psychologie pro praxi od paní Mariky Dvořákové. Mluvený projev byl moc fajn, dozvěděli jsme se řadu nových a zajímavých informací.

Následující den, tedy v úterý 23. 6. jsme měli možnost zúčastnit se filozoficky laděné přednášky o kořenech postojů k vedení YMCA, kterou nás skvěle prováděl Jaroslav Vojta Hynek.  Zajímavá byla také diskuze, v níž bylo poznat Vojtovy obrovské zkušenosti z práce s mládeží. Opět jsme si z přednášky odnesli spousty nových a užitečných informací.

Děkujeme ještě jednou všem přednášejícím, ale také Andrei Gröschlové za vstřícnost a milé jednání s námi kurzisty po celou dobu našeho kurzu. Díky těmto lidem jsme zase o kousek chytřejší a na případné problémy, které by mohly kdykoli nastat, i připravenější.

Nikola Niesytová a Robert Kovarik

YMCA Orlová


 


Týden v přírodě

Od 18. května 2020 máme opět otevřeno Kůl centrum YMCA Orlová pro děti i veřejnost. Jelikož však existují nařízení vlády proti COVID – 19, musíme je respektovat. A proto jsme se rozhodli dny 19. – 21. května trávit s dětmi v přírodě.

V úterý 19. května jsme se vydali k rybníkům směr Rychvald. Počasí se vydařilo a my i děti jsme si procházku moc užili. Cestou jsme potkali ovce, koně a kačeny. Všichni jsme se kochali nádhernou přírodou okolo nás.

Následující den jsme vyrazili navštívit blízký Park Boženy Němcové v Karviné, kde se děti dosyta vyřádily i přes zavření dvou nejlákavějších atrakcí pro technické problémy.

Ve středu jsme pak navštívili Park Petra Bezruče v Bohumíně. Děti se téměř čtyři hodiny vesele bavily na kolotočích, kládových houpačkách, pružinové lavici, šplhací soupravě, řetízkových houpačkách, lanovce a dalších atrakcích.

Všechny tři výlety se vydařily na výbornou. Přálo nám dokonce i počasí! :)

Děkujeme touto cestou městu Orlová za nezbytnou finanční podporu. 

Nikola Niesytová, Kůlcentrum YMCA Orlová

U nás se pořád něco děje!

Máme první měsíc roku 2020 za sebou a opravdu nelenošíme. Naopak! V Kůlcentru YMCA Orlová se pořád něco děje, proto se ani chviličku nemáme čas nudit.

Leden se nesl v duchu hraní karetních her, kde se hrály především hry Kvarteto, Prší a Černý Petr, a her deskových. Montovali jsme stavebnici auta, kterou nám nadělil Ježíšek. Pekli jsme tvarohovou buchtu a také si připravili lívance, půl na půl s oříškovou pomazánkou a výbornou jahodovou marmeládou. Lívance se nám opravdu povedly, snědly se tak rychle, že jsem jejich finální podobu ani nestihla zdokumentovat. Hodně jsme si povídali a nasmáli se, až nás bolela břicha. Nesmíme opomenout ani to, že jsme navlékali korálky různých velikostí, materiálů a barev. Tato aktivita překvapivě nepotěšila jen naše děvčata, ale bavila i kluky. Děvčata si z korálků vyrobila překrásné náhrdelníky i náušnice., kluci si vyrobili náramky na ruce.

Leden se také nesl ve znamení školy, společně jsme psali domácí úkoly a poctivě jsme se připravovali na různé testy a ústní zkoušení.

Nikola Niesytová, Kůlcentrum YMCA Orlová

Rok se s rokem sešel a opět můžeme přivítat rok nový, tentokrát s číslicí 2020

Pojďme si zrekapitulovat, co se v roce 2019 stalo:

Na začátku července jsme mezi sebe přijali další zaměstnankyni Nikolu Niesytovou, která se nám stará především o naší webovou stránku a také sociální sítě jako je Facebook nebo Instagram.

Uspořádali jsme tábor, letos se nesl v duchu filmu Labyrint.

Také jsme podnikli plno výletů. Navštívili jsme například Kovozoo, kde děti zaujal nejvíce krokodýl a také z kovu vyrobená divoká zvířata. Dále jsme vyrazili na státní zámek Hradec na Moravicí. Nemůžeme opomenout ani Sloupsko-šošůvské jeskyně, kde jsme se dozvěděli, že v těchto skalách kdysi dávno přezimovali medvědi.

Přes léto jsme tady v Kůlcentru měli na 2 týdny dobrovolnici Julii, která učila děti anglicky, čínsky a německy. A také nám ukázala, jak se dělá sushi. Bylo to moc fajn.

Uspořádali jsme pro děti rozlučku s létem. A začala škola, ale v YMCA Orlová se jelo dál.

Uskutečnili jsme pro děti Halloween, který se konal v Husově domě. Bylo to moc fajn odpoledne plné soutěží.

V zimním období jsme pekli perníčky a zdobili jsme je, měli jsme filmové promítání s vánoční tematikou. A vyrazili jsme do Jump arény v Ostravě, kde to bylo opravdu moc super. Nezapomněli jsme ani na Mikulášskou nadílku a na závěr jsme i společně oslavili Vánoce.

Myslím si, že se rok 2019 opravdu vydařil, a doufám, že rok 2020 bude stejně tak úspěšný a produktivní.

V roce 2020 Vám přejeme mnoho zdraví a štěstí, lásky a spokojenosti! Především úsměv na tváří a u srdce!

Kůlcentrum YMCA Orlová

Výlety za poznáním s YMCA Orlová

Uprostřed léta jsme navštívili ve Starém Městě u Uherského Hradiště speciální Kovozoo. Areál je zvláštním tím, že tamní zvířata nejsou živá, ale vyrobená z recyklovaných kovů. Jejich cílem je vyrobit tolik zvířat, kolik se jich nachází ve zlínské zoo. Některá zvířata jsou velice autentická. V prostoru Kovozoo se nachází takzvaný ʺporodní sálʺ, kde návštěvník může na vlastní oči vidět, jak takové exponáty vznikají. Mezi dětmi sklidili největší úspěch krokodýli.

O den později jsme vyrazili na návštěvu státního zámku Hradec nad Moravicí, kde jsme se z výkladu mimo jiné dozvěděli, že zde hudební skladatel Ludwig van Beethoven několikrát pobýval, a také to, že toto nádherné místo je rozděleno na 2 části, bílý a červený zámek. Bílá část zámku bývala hlavně přes letní měsíce obývána šlechtou, červená služebnictvem. Červený zámek se v dnešní době využívá hlavně na společenské akce a je v něm restaurace s několika sály.

Koncem prázdnin jsme vycestovali až do Moravského krasu, kde byly naším cílem nádherné Sloupsko-šošůvské jeskyně. Uvnitř to bylo velice zajímavé. Zjistili jsme například, že tam kdysi dávno přezimovávali medvědi.

Děkujeme za finanční podporu městu Orlová a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, bez kterých bychom nemohli takto skvělé výlety, které rozvíjí znalosti i fantazii našich uživatelů, vůbec realizovat.

Nikola Niesytová, Kůl centrum YMCA Orlová


Nádherné nejen 175. narozeniny!

YMCA, neboli Křesťanské sdružení mladých lidí, vznikla 6. června 1844 v Londýně, slaví proto letos neuvěřitelných 175 let.
YMCA Orlová je o dost mladší. Byla zaregistrována před 15 lety, v lednu 2004.
Nadto i Kůl centrum YMCA Orlová (dříve Informační centrum pro mládež YMCA Orlová) letos 1. června oslavilo 10 let svého fungování.
Pracovníci Kůl centra YMCA Orlová si proto na odpoledne 6. a 7. června 2019 připravili bohatý nejprve přednáškový, posléze i soutěžní program.
Děti si poslechly dvě přednášky, ve čtvrtek o historii celosvětové YMCA, v pátek pak o basketbalu a volejbalu. Na obě přednášky později reagovali ve svých výtvarných dílech (čtvrtek) nebo minitestu (pátek).
Po oba dny bylo venku hezké počasí, proto účast dětí nebyla vysoká. Kdo však do Kůl centra zavítal a zúčastnil se programu, rozhodně nelitoval! Každý výtvor i vítězné pozice byly hodnoceny odměnami ve formě sladkých i kyselých lízátek.

Robert Kovarik
YMCA Orlová

Evropský týden mládeže a Živé knihovny v Orlové

Evropský týden mládeže jsme v Orlové zahájili hraním deskové hry „Procestuj Evropu od západu k východu a od severu k jihu.“
Dětem se hra líbila, ale použili jsme poprvé jen kartičky s jednoduššími otázkami.
Hráli jsme ji celkem třikrát. Poprvé jsme ji hráli s dětmi v pondělí 29. dubna odpoledne přímo v Kůl centru YMCA Orlová.
Podruhé jsme ji hráli o den později dopoledne při Dni Země na ZŠ Karla Dvořáčka v Orlové - Lutyni a potřetí tamtéž odpoledne. I na této základní škole se hra setkala s velikým zájmem žáků. I proto jsme se rozhodli této škole jednu herní sadu přenechat. Paní učitelka, která žáky doprovázela, slíbila, že ji použije ve výuce zeměpisu. Děkujeme EURODESKu za hru i za drobné propagační materiály.
Mimo tuto hru jsme také žákům připravili Živou knihovnu, tedy akci, kde si žáci nebo studenti půjčují různé osoby, které mají určité životní zkušenosti, o něž se rádi dělí.
Živé knihovny se v úterý 30. dubna účastnily další 3 třídy a jejich nadšený pedagogický doprovod.
V úterý vystupovalo 5 živých knih vždy pro tři skupiny dětí najednou, které se po chvíli prostřídaly.
Ve čtvrtek 2. května jsme v prostorách Komunitního centra Náruč na ulici Polní také v Orlové - Lutyni ještě pokračovali v druhém běhu Živé knihovny, kde pro celkem 2 skupiny studentů Gymnázia a Obchodní akademie Orlová účinkovaly 3 živé knihy.

Děkujeme Městu Orlová za finanční podporu, bez které by se akce nemohly konat.

Robert Kovarik
YMCA Orlová

Zažili jsme jarní prázdniny plné sněhu

Od pátku 8. do úterý 12. února jsme se vydali s YMCA Orlová na jarní prázdniny do obce Krouna v okrese Chrudim. Tato obec má přibližně 1 200 obyvatel. Ptáte se, proč jsme jeli zrovna tam? Působí tam jako evangelický farář Jan Mikschik, který byl rok na svůj farářský zácvik, neboli vikariát, právě v Orlové. A tak jsme se jeli podívat, jak se mu tam daří. A nejen to, zažili jsme mnohá další dobrodružství. Sešlo se nás nakonec třináct.

Už samotná cesta byla dobrodružstvím, třeba kvůli tomu, že jsme museli z Ostravy do Pardubic cestovat v tichém vagónu, což je ve skupince dětí vždy odvaha a výzva. Naštěstí se všichni vykřičeli dostatečně na nádraží, takže jsme to zvládli. Taky jsme trochu bloudili na cestě z vlakové zastávky Krouna na evangelickou faru, ale zase jsme si mohli prohlédnout ze všech úhlů zlatou sochu, kterou v Krouně mají. A na rozdíl od mnohých, jsme zvládli najít tlačítko signalizace a vlak nám na zastávce na znamení opravdu zastavil! Poté co jsme si prohlédli krásu obce Krouny a dostatečně se vyváleli ve sněhu, jsme se vydali do skanzenu Betlém v Hlinsku, kde jsme mohli obdivovat krásu starobylých dřevěných chalup, ve kterých se kdysi žilo, či dokonce někde ještě stále žije. Ukázalo se, že na zdejší pokojovou teplotu už nejsme zcela zvyklí, tak jsme se museli ohřát v místní kavárně.

Navštívili jsme také muzeum ve Svratce, kde je malá, ale úchvatná expozice z první republiky, a naleznete zde i historický krámek, kde si zboží z dob minulých zahrálo v mnoha filmech, jako například ve snímcích Dukla 61 nebo Jan Palach. Účastnili jsme se také nedělních bohoslužeb na faře v Krouně, kde jsme pomohli s hudebním doprovodem, a navštívili přilehlý evangelický kostel. Přes všechny možnosti byl největší atrakcí samotný sníh a válení v něm nebo pozorování krbu, který byl v pokoji, kde jsme spali.

Zažili jsme toho ještě spoustu dalšího, jako společné chystání jídla, občas nějaké to uklízení a zpívání, hraní her, prostě prázdniny, jak mají být!

Miroslav Sedláček
YMCA Orlová