O NÁS

             Jméno YMCA vám pravděpodobně nebude úplně neznámé. Možná jste na ně narazili při čtení zahraničního románu nebo možná jste je zaslechli v americkém filmu. Pokud jste v zahraničí pobývali déle, možná jste zaznamenali některou z mnoha podob této nejstarší a největší světové organizace pracující s mládeží. Zvláště cestovatelé-"batůžkáři" většinou z dálky poznávají typický červený trojúhelník s modrým nápisem.

             Young Men Christian Association - Křesťanské sdružení mladých mužů - bylo založeno v Londýně roku 1846 a dalo si za cíl pomoci mladým mužům s konstruktivním naplněním volného času a s všestranným budováním vlastní osobnosti ve všech aspektech lidského bytí - fyzické, psychické i duchovní. Po 175 letech existence najdete YMCA po celém světě - od New Yorku přes Johannesburg, až po Manilu. Spektrum činnosti sahá od aktivit sportovních, přes kulturní činnost, sociální práci, skautské oddíly, vydávání knih a časopisů, duchovní vzdělávání, až třeba po střediska pro maminky s dětmi - vždy podle konkrétních potřeb místa působnosti. Její činnost samozřejmě už dávno není omezena na mladé muže, ale je otevřena všem mladým lidem, bez ohledu na pohlaví, politické přesvědčení, zdravotní stav nebo vyznávání určité víry či nevíry. Jedinou podmínkou účasti na činnosti je pozitivní, aktivní a poctivý přístup k životu, chuť nenudit se, přemýšlet, tvořit a spolupracovat s druhými, ochota ve svém životě a okolí prosazovat toleranci, spravedlnost a vzájemnou úctu a dobré vztahy.

            Do Česka YMCA dorazila za první republiky a získala si své místo zvláště na kulturní a vzdělávací scéně. Mnoho významných českých osobností byli také „ymkaři", namátkou vzpomeňme například Tomáše Masaryka. V druhé půlce dvacátého století byla u nás ovšem dvakrát zakázána: v roce 1939 nacisty a po roce 1949 komunisty. Opět obnovila svou činnost v roce 1990 a od té doby se utěšeně rozrůstá.

            V Orlové byla YMCA založena na sklonku roku 2003. Hlavními aktivitami byl gospelový sbor Keep Smiling Gospel a je volnočasové KŮL CENTRUM, dále pořádáme koncerty, přednášky, diskuze a happeningy, workshopy, víkendové výpravy, prázdninová soustředění a letní tábory. Experimentujeme s čímkoli, co zavání kulturou a tvořivostí. S chutí spolupracujeme i s dalšími skupinami, zabývajícími se volnočasovými aktivitami mladých, s Křesťanským sdružením Benjamin, s Nízkoprahovým zařízením dětí a mládeže a zároveň klubem Futra a místními církevními společenstvími.

             YMCA je příležitost dělat něco zajímavého, základem, na kterém se dá stavět, inspirovat se a obohatit svůj život o spoustu nových zkušeností.

Podívejte se na oficiální stránky YMCA v ČR