KŮLCENTRUM 

Otevírací doba:

Pondělí - Pátek: 13:00- 18:00
po dohodě (emailem nebo telefonicky) je možné dohodnout i jiný termín

Kůl centrum YMCA Orlová, vzniklo 1. března 2017 transformací z předchozího Informačního centra pro mládež, které v Orlové působilo od 1. 6. 2009. jedná se o pracoviště , které zaměstnává 4 osoby zdravotně postižené, 3 z toho těžce, kteří jsou svou aktivitou příkladem pro zdravé vrstevníky. 

Všichni pracovníci jsou velmi těžce uplatnitelní na trhu práce.  Kůl centrum je centrum otevřené všem dětem a mládeži ve věku 6 – 26 let, především ze sociálně slabých rodin, kteří nemají dostatečné finanční prostředky na placení pravidelných kroužků a zájmových aktivit. Centrum staví základ své činnosti na práci s touto skupinou mladých lidí formou jednorázových tvůrčích aktivit a kreativních workshopů, her, či výletů po okolí. Dále KůL centrum nabízí přednášky, besedy pro základní a střední školy v okrese Karviná. Centrum bude pokračovat v informovanosti o akcích a aktualitách v regionu, včetně informačních nástěnek na školách, webových stránkách, sociálních sítí apod. Zajištěn bude nadále základní informační servis v nejrůznějších oblastech života nejen mladých lidí – dobrovolnictví, brigády, studium, volný čas, složité životní situace atd. S našim centrum můžete v budoucnu vycestovat do zahraničí, ať už na výměnu mládeže, či jako dobrovolník.

Naše Kůl centrum v Orlové sídlí v Domě kultury města Orlové (DKMO), které se nachází v centru města poblíž Městkého úřadu Orlová.

Do našeho centra se dostanete vstupem do vestibulu a dále se vydáte doprava, kde již uvidíte prosklené dveře a u nich znak ICM Orlová, projdete dále chodbičkou, kde již uvidíte dveře s nápisem Informační centrum pro mládež Orlová. Tomu, kdo by měl problém se zorientovat, ochotně poradí personál na vrátnici, která se nachází po pravé straně při vstupu do DKMO.

Těšíme se na Vaši návštěvu v Kůl Centru YMCA Orlová!

Adresa:

KŮL CENTRUM YMCA Orlová
DKMO Osvobození 797
735 14 ORLOVÁ LUTYNĚ

E-mail: kul@ymcaorlova.cz nebo mirek.sedlacek@ymcaorlova.cz

Tel.: 591 140 362
Mobil: 728 702 302 (V případě nedostupné pevné linky)

Facebook: Kůlcentrum YMCA Orlová 

Instagram: https://www.instagram.com/kulcentrumymca/


V roce 2019 podpořil činnost YMCA Orlová v rámci programu "

1. Podpora pravidelné celoroční činnosti s dětmi a mládeží ve volném čase to v projektu "Kůlcentrum YMCA Orlová 2019” č. smlouvy 03061/2019/ŠMS částkou 70 tis. Kč. V rámci této podpory byla udržena činnost Kůlcentra jako každodenní aktivita, ale také nejrůznější další aktivity, jako výlety na nejrůznější místa nejen v Moravskoslezském kraji, či také kuchařské dílny, obnova táborového vybavení  a další kreativní činnost a práce s mladými lidmi, především pak s dětmi a mládeži ze sociálně slabých rodin. Za tuto podporu velmi děkujeme.