YMCA ORLOVÁ
Křesťanské sdružení mladých lidí

Kůlcentrum YMCA Orlová je z technických důvodů 

od 30. 6. do 10. 7. 2022 zavřeno.


Eurodesk pořádá dva webináře, které přímo pro vás organizuje Eurodesk Brussels Link.

V případě zájmu stačí, když se zaregistrujete přes uvedený link pod daným školením:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Volunteering and Child Protection Policy

8 Jun, 11:00 - 12:00 CEST

Join us in this webinar to learn about child protection policy and the warning signs we should look out for in volunteering opportunities. The organisations Friends International and Eurodesk Switzerland will be sharing how they work together to make volunteering safer.

Register here: https://bit.ly/3HSe4p3

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Post-edit a video: tutorial on how to use Premiere

29 Jun, 11:00 - 12:00 CEST

Video creation is increasingly important in the world of social and digital communication. In this webinar we give you an introduction to the tools available for post-editing a video and a training on how to use Premiere to create your own quality video content.

Register here: https://bit.ly/3CQVVGD

Chceš zažít víkend plný projektového managementu, networkingu a nápadů pro realizaci vlastního projektu?
Je ti mezi 18 a 30 lety?
Tak přijeď 17.-19. června do Prahy na hrazené školení Vytvoř solid(ár) projekt.
👉S registrací neotálej, už zbývají poslední volná místa. 👉 Více informací najdeš na našem webu: https://www.dzs.cz/udalost/vytvor-solidarni-projekt-0

Darujte letní zážitek!
sbírka na účast ukrajinských dětí na letních táborech YMCA

Milí ymkaři,
s radostí vás chceme informovat, že YMCA otevřela vlastní sbírku na podporu účasti ukrajinských dětí na našich táborech.

Doménou YMCA jsou už více než sto let letní tábory. Na ty letošní chceme pozvat i děti, které k nám přišly z válečných oblastí Ukrajiny. Aby se náklady na jejich pobyt nepromítly do poplatků stálých účastníků, potřebujeme ale trochu pomoci...

YMCA na svých táborech vyčlenila 105 míst, která může nabídnout potřebným dětem z řad uprchlíků (díky!) Jde jak o klasické pobytové tábory, tak o ty příměstské. S některými ukrajinskými dětmi (a jejich rodinami) už YMCA v regionech pracuje v rámci kroužků, společných výletů či lekcí češtiny, jiné chceme pozvat nově.

Věříme, že společné zážitky s českými dětmi, neformálně a radostně strávený letní čas, jsou tím nejlepším způsobem, jak znovu nabýt pevnou půdu pod nohama, najít české kamarády a zažít bezpečný prostor pro nový začátek.

Peníze ze sbírky budou využity výhradně na úhradu nákladů spojených s pobytem ukrajinských dětí na letních táborech. Primárně půjde o krytí účastnických poplatků. Ze zbylých prostředků bychom rádi zakoupili spacáky a karimatky pro děti, které nebudou mít vlastní.

Pomozme dětem z válečných oblastí prožít lepší léto!
Pro jejich úspěšný start v Česku jsou pozitivní zážitky s vrstevníky, pocit bezpečí a vlídné přijetí nenahraditelné.

Sdílejte naši sbírku

I sdílení je pomoc!
Veškeré informace najdete na
Darujte letní zážitek! | Donio

Milí přátelé,

s radostí Vás chci informovat, že YMCA otevřela vlastní sbírku na podporu účasti ukrajinských dětí na táborech YMCA "Daruj letní zážitek", a zároveň si Vás dovoluji vyzvat k aktivnímu zapojení do ní!

Smysl sbírky je jasný: umožnit dětem ukrajinských uprchlíků strávit alespoň několik dní na letních táborech, které YMCA pořádá v různých koutech naší vlasti. Primárním cílem je uhradit účastnické poplatky, nezanedbatelná však bude i pomoc s nákupem tábornického vybavení a všeho, co je k plnohodnotné účasti na táborech potřeba.

Sbírku, na kterou můžete přispět ode dneška do 15. 6., pořádáme prostřednictvím platformy Donio. Všechny informace jsou k dispozici zde: Darujte letní zážitek! | Donio.


 

 

Dobrý den!

Dovoluji si Vás co jak nejsrdečněji pozvat na Cestovatelské večery v květnu a červnu 2022.

Nejprve, mimořádně ve čtvrtek 19. května, nás od 19 hodin v malém sále Domu kultury města Orlové vezme na své cesty po Laosu Ing. Viktor Pavelka.
V pátek 10. června pak MgA. Petr Kantor bude vyprávět o cestování po Rumunsku a Bulharsku absolvovaných s karavanem. Toto povídání a promítání proběhne od 19 hodin také v malém sále Domu kultury města Orlové.

Vstupné na oba Cestovatelské večery je dobrovolné, ale vítané.

Už teď se na Vaši hojnou účast moc těší

Sir Robert Kovarik s kolegy


Dům zahraniční spolupráce pořádá Inkubátor nápadů 24. – 27. 5. 2022 pro organizace, které by se rády síťovaly s SK, či plánují vytvořit projekt v rámci Erasmus+ mládež KA1
Otevírá se nové kolo přihlášek do programu #DiscoverEU!
🎉
Přihlásit se můžete již nyní
👉

Pokud jste se narodili mezi 1. červencem 2003 a 30. červnem 2004, na nic nečekejte, zapojte se a zažijte to pravé cestovatelské léto!
🗺


Tentokrát program spojuje ještě více mladých Evropanů v rámci solidarity a inkluze, a to díky #ErasmusPlus a #EuropeanYearofYouth.

Přihlášky bude možné podávat od 7. dubna do 21. dubna.
📅
V pátek 29. dubna od 19 hodin bude v malém sále DKMO vyprávět Ing. Jan Hrádek o Albánii. 

Jste srdečně zváni, klidně vezměte s sebou i své přátele a známé. 

Vstupné je dobrovolné.

Jedinečná příležitost zapojit se do realizace českého předsednictí v Radě EU - CZ PRES 2022!

Přihlas se do 15. dubna

👉

Přihlášky zasílej na email: kul@orlovaymca.cz nebo facebook: @kulorlova


Toulky po Francii

Na večerní čas od 19 hodin je v pátek 15. října v malém sále Domu kultury města Orlové v rámci celoevropského projektu Time to Move a za spolupráce DKMO, EURODESKu, města Orlové a YMCA Orlová připravena cestopisná přednáška nazvaná jednoduše Toulky po Francii.

O svých zážitcích i zkušenostech z cestování po této krásné zemi bude široké veřejnosti vyprávět a své fotografie promítat mladý železničář Michal Lošťák.

Děkujeme všem zúčastněným organizacím za podporu i součinnost.

    

Evropský den jazyků

Pracovníci YMCA Orlová si ve spolupráci s EURODESKem a dobrovolníky z Evropského sboru solidarity působícími v České republice připravili na pátek 15. října 2021 na čas 11.45 – 13.30 sérii besed nazvanou Evropský den jazyků.

Během akce bude žákům posledních ročníků ZŠ Ke Studánce 1050 v Orlové – Lutyni prezentován EURODESK a budou rovněž předány materiály a drobné upomínkové předměty.

Tato akce je neveřejná, určena pouze žákům 9. ročníků a jejich pedagogům.

Děkujeme za spolupráci i poskytnutý čas výuky i prostory pro besedy a prezentace.

  


100 let YMCA v ČSR - Na čem v životě skutečně záleží?


Je to vzdělání? Finanční zabezpečení? Profesní výzvy? Vztahy? Fyzický vzhled? Nebo něco jiného?

YMCA věří, že je důležité hledat svoje místo ve světě, smysl svého života. Věříme, že záleží na tom, mít svůj každodenní život založený na hodnotách.

Výstava „Na čem záleží“ připomíná nejen hodnoty, na kterých česká YMCA stojí, ale především vede diváka k vlastnímu zamyšlení, co je v životě důležité.

Výstava je putovní, odstartovala letos v březnu, v roce, kdy slavíme 100 let samostatné YMCA v Československu. Bannery s fotografiemi a texty ilustrujícími hodnoty, na kterých Ymce záleží, cestují ve dvou štafetách po regionech, ve kterých YMCA působí. Celkem navštívila 11 lokalit včetně Orlové.

Pokud i vy přemýšlíte nad tím, co je v životě opravdu důležité a na čem stojí za to stavět svůj život, můžete využít náš Vzkaz pro své budoucí já  V něm se můžete sami zamyslet, na kterých hodnotách vám v životě záleží a poslat sami sobě vzkaz přes webovou aplikaci. Přesně za rok vám vaši zprávu pošleme – a vy si tak budete moci porovnat, jestli svůj život směřujete tam, kam chcete.Cesta do města klobouků a zpět

Pracovníci YMCA Orlová pro poslední prázdninový čtvrtek 26. srpna připravili dětem nevšední výlet za klobouky do Nového Jičína. I když počasí nebylo zrovna moc milé a my čtyřikrát během akce zmokli, byl to pěkný výlet. Navštívili jsme nejprve Muzeum Novojičínska na Žerotínském zámku. Tamní expozice byly nádherné a ukazovaly nám soužití lidí s pokrývkami hlavy od dob dávné historie až do dnešních dnů. V zámku po zajímavém výkladu, který byl přizpůsoben věku dětí, jsme se vydali na výstavu různých klobouků z celého světa a průběhu času. Děti si mohly různé klobouky vyzkoušet, vyfotit se s různým pozadím a nakonec si i klobouky nakreslily. Nakreslená díla budou součástí místní výstavy.

Překvapením pro mnohé pak bylo pokračování v tématu, kdy jsme v Turistickém informačním centru města Nového Jičína za mírný vstupní poplatek získali tenké plastové „podklobouky“, abychom si mohli prohlédnout celý proces výroby a zdobení klobouků. Vítaným vrcholem expozice vedle krátkého snímku byla hlavně možnost vyzkoušet si tři stovky hotových klobouků na vlastních hlavách.

To bylo smíchu a hlavně nekonečného fotografování!

Pak jsme vydatně poobědvali v blízké jídelně a o sladkou tečku se postarala místní cukrárna na náměstí, kde jsme si vychutnali zmrzlinové Míša poháry.

Děkujeme touto cestou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR a městu Orlové za poskytnuté dotace, bez nichž bychom si takový výlet nemohli dovolit.

Robert Kovarik a Věra Šípková, YMCA Orlová

Letní kemp YMCA Orlová

Pracovníci a dobrovolníci YMCA Orlová připravili za vydatné finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro děti základní školou povinné ve dnech 26. – 30. července pětidenní Letní kemp. Rozhodli jsme se pro výuku formou výletů.

V pondělí 26. července jsme Letní kemp YMCA Orlová zahájili výletem do blízkého Bohumína. Děti se na tamní Mauglího stezce do sytosti vyřádily po tělesné stránce a odpoledne ještě své zážitky namalovaly či nakreslily na připravené papíry.

Úterý se neslo ve znamení cesty do Olomouce, kde jsme jak dopoledne, tak i část odpoledne trávili v Korunní pevnosti poznání. Zopakovali jsme si tam výuku prvouky a vlastivědy (menší děti), matematiky, fyziky, chemie, zeměpisu a přírodopisu (větší děti).

Středa bývá kritická, proto jsme pro tento den zvolili blízkou Chotěbuz. Nejprve nás naše kroky zavedly do Archeoparku, kde si děti zopakovaly vlastivědu a dějepis a vyzkoušely šerm. Pak jsme po obědě měli prohlídku obřích akvárií v blízkém Rybím domě, čímž jsme si zopakovali a doplnili učivo prvouky a přírodopisu. Dětem se moc líbila možnost vyřádit se na přilehlém dětském hřišti.

Ve čtvrtek jsme šli pěšky necelé dva kilometry z Hranečníku na Slezskoostravský hrad, kde se nám velice líbil zasvěcený výklad tamní průvodkyně. Děti měly též několik dotazů, na které nebylo občas jednoduché odpovědět. Pak jsme šli na oběd do blízké Loděnice pod Hradem. Poté jsme se na louku před Slezskoostravský hrad vrátili, abychom si procvičili výtvarné techniky a děti se naučily vyrábět papírového jeřába technikou origami. Následovala opět pěší cesta na Hranečník.

V pátek se děti moc nevyspaly. Sraz byl totiž na autobusovém nádraží už ve čtyři hodiny ráno. Po nezbytných antigenních testech jsme se vydali autobusem k vlaku. Cesta do Prahy uběhla poměrně rychle, navzdory zpožděním z důvodu prací na trati. Kousek od hlavního nádraží jsme nejprve navštívili Muzeum LEGA. Tady se děti mohly zdokonalit v prostorové geometrii a matematice, nejvíc je ale bavila samotná stavba stavebnic. Následoval oběd v blízké restauraci a cesta k Muzeu fantastických iluzí. Tady děti nafotily spoustu foteček, u kterých se smály, až se za břicha popadaly. Nenásilnou formou si tak na vlastní kůži vyzkoušely fyziku, zvláště pak její část optiku a její klamy a iluze. Následovala procházka po našem stověžatém hlavním městě a pak úprk na vlak. Tam už děti spíše pospávaly, aby se před půlnocí dostaly z ostravského hlavního nádraží konečně domů.

Jsme rádi, že se dětem zvolený program líbil a že jsme jim mohli splnit velký sen, a to navštívit alespoň na jeden den naši metropoli Prahu. Děkujeme proto touto cestou ještě jednou Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za podporu.

Robert Kovarik, YMCA Orlová

Letní kemp YMCA Orlová

Ve dnech 26. až 30. července jsme spolu putovali po různých místech naší krásné vlasti, při tom procvičovali získané znalosti a obohacovali je o nové zkušenosti, poznatky a zážitky. Během tohoto týdne jsme navštívili Bohumín, Olomouc, Chotěbuz, Ostravu a Prahu.

Děti měli zajištěnou celodenní stravu v režimu svačina – oběd – svačina včetně pitného režimu, jízdné i vstupné. Letní kemp byl tedy ZDARMA!

Realizace Letního kempu byla podpořena Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po dobu Letního kempu byl zajištěn pedagogický dozor.

Fotky z výletů si můžete prohlédnout v níže uvedených odkazech:

26. 7. 2021 výlet do Bohumína

27. 7. 2021 výlet do Olomouce

28. 7. 2021 výlet do Chotěbuzi

29. 7. 2021 výlet do Ostravy

https://ymcaorlova.mozello.com/products/fotogalerie/akce-a-vylety/params/group/199491/

30. 7. 2021 výlet do Prahy

https://ymcaorlova.mozello.com/products/fotogalerie/akce-a-vylety/params/group/199492/

Zveme vás na letní kemp! Zažijete týden plný dobrodružství! Podnikneme výlet do Prahy, navštívíme Archeopark Chotěbuz, zavítáme do města Olomouc a další....


V případě zájmu napište na email robert.kovarik@centrum.cz

O svých cestách po Vietnamu bude od 19 hodin vyprávět v orlovském klubu Futra Bc. Dan Nguyen.

Nakupujete on-line? A věděli jste, že nás tím můžete podpořit, aniž by vás to cokoliv stálo?

Na odkaze http://bit.ly/30Kc-pro-YMCA-Orlova si přidejte Pomocníka a my za to dostaneme bonus 30 Kč. S givtím Pomocníkem pak můžete nakupovat přes internet jak jste zvyklí, ale část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc a Pomocník vás vždy upozorní na možnost přispět tam, kde je to možné. Akce platí od 22. 6. do 24. 6. 2021.

Děkujeme za všechny stažené Pomocníky a sdílení tohoto příspěvku, vážíme si toho.

Sté narozeniny na druhou

Šestice dětí v doprovodu druhé šestice dospělých vyrazila v sobotu 5. června na narozeninový výlet YMCA Orlová k vrcholu Prašivé. Cílem cesty pak byla kaplička a vedle ní stojící Bezručova chata, která letos, stejně jako YMCA v ČSR, slaví sté narozeniny. :)

Ačkoliv nás dvakrát potkal déšť, výlet se podařil. Už po cestě nahoru jsme hráli různé pochodové hry, na vrcholu k tomu přibyly také miniprolézačky a malé připomenutí, co vlastně v těchto dnech slavíme. A je toho hodně! V letošním roce oslavujeme 100 let činnosti YMCA V ČSR, 1. 6. jsme oslavili 12. narozeniny Kůlcentra YMCA Orlová (dříve ICM YMCA Orlová) a konečně v neděli 6. června to bylo 177 let od vzniku YMCA ve světě (vznikla 6. 6. 1844 v Londýně).

V letos také stoleté Bezručově chatě na vrcholu Prašivé jsme měli průběžnou občerstvovací stanici a také zázemí pro další plánování cesty zpět k autobusu.

Hry se hrály i cestou zpátky, kdy Mirek Sedláček připravil skutečně nádhernou variantu trasy. Viděli jsme tak Prašivou ze všech stran a děti se nenudily.

Děkujeme ústředí YMCA v ČR za poskytnutí dotace, bez níž by se tato akce nekonala. Děkujeme za dlouholetou podporu také městu Orlová, které nám je ctí vzorně reprezentovat.

Přejeme YMCA dalších minimálně 100 veselých a hlavně neválečných let!

Robert Kovarik

YMCA Orlová


Soutěž s YMCA Orlová

Tématem soutěže byly filmové a pohádkové postavy v jarním prostředí.

Stačilo nakreslit oblíbenou filmovou nebo pohádkovou postavu, která se nachází v jarním prostředí. Třeba někde na louce plné rozkvetlých květin.

Tentokrát se do soutěže zapojilo 10 kreativních dušiček. Obdrželi jsme velice nádherné a do detailů vykreslené filmové i pohádkové postavy.

Opakovaně se nemůžeme rozhodnout mezi obrázky, které jste nám zaslali do soutěže. Proto jsme zvolili metodu losování. Rozhodl osud s troškou štěstí.

Vítězi soutěže s YMCA Orlová se stávají Jana Mlčáková, Karolína Šmulíková a Tomáš Hájek.

Hráli jsem zase o super cool ceny. Zmínění výherci soutěže obdrželi blok a propisku YMCA a také malý bonus v podobě plecháčku nebo flashky YMCA.

Svá umělecká díla nám soutěžící mohli zasílat na náš e-mail: kul@ymcaorlova.cz, Facebook: @kulorlova nebo Instagram: @kulcentrumymca. Soutěž trvala od 1. do 26. března 2021, výherce jsme pak vyhlásili 31. března 2021.

Výhercům ještě jednou moc gratulujeme. Nesmíme ale opomenout ostatní, kteří se do soutěže YMCA Orlová také zapojili. Jste všichni moc šikovní a talentovaní. Nezoufejte, budete mít další šanci soutěžit o super ceny.

Nikola Niesytová, Kůl Centrum YMCA Orlová
Připravili jsme si pro vás na Velikonoce online únikovou hru, kde musíte projít deseti úkoly, postupně odemknout všechny zámky a na závěr se dostanete k jednotlivým velikonočním zastavením jako odměnu a možná ještě něco navíc! Únikovka vznikala ve spolupráci s YMCA Plzeň.

Úniková hra bude trvat do 6. 4. 2021.

Tak dost řečí a hurá na to, ale jednoduché to nebude!

www.bit.ly/veliunik21

#ymcacz #velikonoce

Děkujeme všem, kteří jste využili internetový portál Givt.cz. Přispěli jste nám vaším nakupováním 2 092 Kč. Děkujeme za podporu.

YMCA Orlová


SBÍREJTE KAMÍNKY YMCA ORLOVÁ!!

Je to současný trend a možnost jak něco podnikat a motivovat se k procházce, také přemýšlet, bádat a hledat. Po Orlové - Lutyni jsme rozmístili zatím tři kamínky (viz obrázky:-) Za výrobu děkujeme rodině Bialonczyk a budeme rádi, když kdokoli vytvoří další a my ho budeme moci někde umístit.

Tak šťastné hledání, ostrý zrak a hodně sluníčka přejeme.

Soutěž s YMCA Orlová

Zapoj se do soutěže s YMCA Orlová! O co tentokrát půjde? Tématem soutěže jsou filmové a pohádkové postavy v jarním prostředí.

Stačí nakreslit svou oblíbenou filmovou nebo pohádkovou postavu, která se nachází v jarním prostředí. Třeba někde na louce plné rozkvetlých květin.

Svá umělecká díla nám zasílejte na náš e-mail: kul@ymcaorlova.cz, Facebook: @kulorlova nebo Instagram: @kulcentrumymca

Soutěž bude trvat od 1. do 26. 3., výherce vyhlásíme 31. 3. 2021.

Hrajeme opět o super cool ceny.

Tak směle do toho.

Kůl Centrum YMCA Orlová

Za chvilku máme jarní prázdniny! Abyste se doma nenudili, nachystali jsme si pro vás kvíz - YMCA slaví 100 let.

Můžete si zítra 19. 2. 2021 pro kvíz přijít do Kůl Centra YMCA Orlová od 10:00 do 15:00 h a nebo stačí, když nám zašlete do konce jarních prázdnin správné odpovědi.

Správné odpovědi zasílejte na náš e-mail: kul@ymcaorlova.cz, facebook: @kulorlova nebo instagram: @kulcentrumymca

Hraje se zase o super cool ceny.

Kreslení pomocí ruky s YMCA Orlová - soutěž

Zapoj se do soutěze s YMCA Orlová!
Je to jednoduché, zábavné a hlavně nic složitého.
Stačí, když si na papír obrkresliš jakoliv ruku. Záleží pouze na tobě, jestli si obrkresliš celou ruku a nebo jenom dlaň s palcem.
Poté už jenom stačí svou obtaženou ruku dokreslit. Fantazie se meze nekladou.
Své výtvory nám zasílejte na náš e-mail: kul@ymcaorlova.cz, Facebook: @kulorlova nebo Instagram: @kulcentrumymca
Soutěž bude trvat od 25. do 29. 2., vítěze vyhlásime 1. 2. 2021.
A o co vlastně můžeš soutěžit? Výherce získá flešku a plecháček.
Tak směle do toho. 🍀🥇
Kůl Centrum YMCA Orlová
P. S. Přikládáme video, jako inspiraci.

Video jako inspirace

Živá knihovna online

V týdnu od 30. 11. do 4. 12. jsme pořádali online Živou knihovnu. Každý den v 19 hodin na našem facebooku @kulorlova jsme my i vy měli možnost vyzpovídat jednu až dvě zajímavé osoby, tedy živé knihy. Jedná se již o 6. ročník Živé knihovny a poprvé online formou. A kdo nám poskytl rozhovor?

V pondělí 30. 11. jsme si povídali s hercem na volné noze Janem Lefnerem, DiS.. Prozradil nám mimo jiné, že během první vlny Covidu-19 byl nucen odjet do Zlína, kde pracoval jako prodavač v Jednotě. Honzu jste mohli vidět například ve filmu Dukla 61.

Následující den čili v úterý 1. 12. jsme se setkali online s Mgr. Janem Mikschikem, farářem z Krouny. Honza se nám svěřil, že studoval dálkově na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a krátce po studiích odletěl sám přes půl světa na 3 měsíce do Nové Kaledonie. Honza celkem slušně ovládá francouzštinu a rád vzpomíná na hebrejštinu, se kterou se seznámil při studiu vysoké školy.

Ve středu 2. 12. jsme komunikovali s jedním ze zakladatelů YMCA Orlová, a to s farářem, který žije a pracuje druhým rokem ve Skotku, Mgr. Štěpánem Jančou. Štěpán nám nastínil, jak ve Skotsku funguje školství. Také jsme se zeptali, po čem se mu z ČR nejvíce stýská. Štěpán nám prozradil, že mu chybí třeba pravý poctivý chléb s pevnou kůrkou, který ve Skotsku není k sehnání..

V předposlední den online Živé knihovny, ve čtvrtek 3. 12. jsme vedli rozhovor s MUDr. Petrem Wieczorkem, který nám povyprávěl, jaké pro něj byly misie v asijském Nepálu a v africké Ghaně. Vydal se tam s týmem lékařů a mediků díky organizaci OM ČR. Petr také detailně popsal, co obnáší práce praktického lékaře v době pandemie Covidu-19.

Závěrem v pátek 4. 12. jsme se potkali online společně s Bc. Ivanou Funiokovou, DiS. a Jakubem Krakowczykem, dvěma mladými hudebníky. Ivana se během vlny omezení Covid-19 naučila pracovat více s technikou a grafikou při distanční výuce na ZUŠ Jablunkov. Jakub hraje v kapele Světlo, která  během korona krize nahrála a připravila k vydání nové album pod názvem Připraveni na pády.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat městu Orlová, Eurodesku a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za nejen finanční podporu, bez které bychom nemohli Živou knihovnu online vůbec uspořádat. Děkujeme.

Nikola Niesytová, YMCA Orlová

Zapoj se do soutěže s YMCA Orlová!

Jak na to? Stačí, když vyrobíš nebo nějakým způsobem zachytíš, to co máš na podzimu nejraději.

Hotová díla či výtvory zasílej do 27. 11. 2020 na e-mail: kul@ymcaorlova.cz, nebo na náš facebook Kulcentrum YMCA Orlová či instagram @kulcentrumymca.

Výherce vylosujeme 30. 11. 2020. 🥇

A o co budeš bojovat? Co je výhra této soutěže? Super cool čepice YMCA, která zahřeje v chladném počasí a to se vyplatí!!

Přejeme vám hodně štěstí🍀🍀 a moc se těšíme na vaše výtvory! 🙂

Kůl Centrum YMCA Orlová

Kreativní roušky s YMCA Orlová

Roušky jsou už více než půl roku součástí našeho každodenního života. Jelikož koronavirus stále útočí a rozšiřuje se mezi námi všemi, musíme dodržovat pravidla, která nařídila vláda ČR. Jedním z nařízení je nosit roušky, a proto vznikla tato akce. Respektujeme nařízení vlády, ale chceme nosit roušky, které se nám líbí a které budeme chtít nosit. A tak vznikl tento nápad.

Abychom dětem jejich nošení alespoň trochu zpříjemnili, sehnali jsme bílé látkové roušky a fixy na textil.

A pak jsme je v úterý 15. září v Kůl Centru YMCA Orlová přetvářeli na super cool roušky dle naších přestav. J

Děti měly k dispozici bíle roušky, na které si mohly s fixy na textil nakreslit cokoliv, co je napadlo, dle vlastní fantazie. Nikdo je v ničem neomezoval a nebyla zde stanovena žádná pravidla, jak kreslit nebo co kreslit.

Akce byla velice úspěšná a roušky se dětem opravdu moc povedly. Probudili se v nich kreativní umělci.

Nikola Niesytová, YMCA OrlováStateční otroci ve Spálově!

 Letošní tábor YMCA Orlová se konal od 17. do 26. srpna 2020 ve Spálově. Tématem tábora bylo vyvedení Izraelitů z Egypta podle Bible. Mládež jsme rozdělili do 6 skupin. My vedoucí jsme byli nazýváni otrokáři a děti otroci.

Den na táboře začal rozcvičkou těla, poté jsme přečetli kousek z biblického příběhu a dopoledne si děti hrály, anebo se mohly něčemu novému a zajímavému přiučit. Měly zde možnost naučit se Morseovou abecedu, poznat různé druhy bylinek, vyzkoušet si první pomoc nebo jak rozdělat oheň a mnoho dalších aktivit. Mezi nejoblíbenější hry mezi účastníky tábora můžeme zařadit hru Liščí ocásky. Cílem této hry je udržet si ocásek (šatek za kalhotami), pokud někdo ocásek strhne, tak jste umřeli. Otrokáři kupovali za zlaté kameny otroky. Při koupi otroka se prováděla zdravotní prohlídka, zda je otrok práce schopný, a podobné aktivity.

Po obědě jsme po odpoledním klidu chodili do řeky a večer jsme u ohně opékali buřty a vesele zpívali.

V tomto článku nesmím opomenout závěrečnou hru, jak už to bývá, všechno jednou končí a náš závěr příběhu končí tak, že Mojžíš vyvádí Izraelce z Egypta do Izraele – do země zaslíbené, ale cestou je prohání na rozkaz faraona vojáci. V našem provedení měl každý na sobě číslo, které nikdo nemohl vidět. Všem se podařilo probojovat se do země, ve které se máme dobře.

Všichni jsme si tábor moc užili a doufáme, že příští rok se opět sejdeme minimálně ve stejném počtu!

Děkujeme Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za dotaci na pořádání tohoto tábora a městu Orlová za dotaci na obnovu kuchyňského a sportovního vybavení. Bez těchto dotací by se  tábor v této těžké době nekonal.

Nikola Niesytová, Kůl centrum YMCA Orlová


Dobrý den či AHOJ!

Srdečně Vás zvu na 2 Cestovatelské večery letošního podzimu!

Nejprve se v malém sále Domu kultury města Orlové sejdeme v pátek 18. září od 19 hodin na Cestovatelském večeru Čína očima Ing. Jana Hrádka. Vstupné je dobrovolné.

Letošní rok pak zakončíme rovněž v malém sále Domu kultury města Orlové v pátek 23. října, kdy od 19 hodin proběhne Cestovatelský večer Bc. Stanislava Praise o Patagonii a jihu Jižní Ameriky.  Vstupné je dobrovolné.

Prosím Vás jen o jediné, vezměte si roušky, ať chráníme jeden druhého.

Za organizátory Sir Robert Kovarik

Chcete nám pomoci, aniž by vás to cokoliv stalo?

Můžete nakupovat přes internet - Givt.cz, část peněz z vaší objednávky půjde na dobrou věc pro naši organizaci. Důležité je, že při tom neplatíte nic navíc.

Děkujeme, za sdílení tohoto příspěvku mezi vaše blízké, vážíme si toho.


Putování s YMCA Orlová

V pátek 17. 7. jsme vyrazili do Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě za Dnem České televize. Výlet se nám vydařil. Pro všechny návštěvníky byl připraven opravdu pestrobarevný program. Nám se asi nejvíce zalíbili instruktoři tance, které jsme mohli vidět v televizním programu StarDance, a perkusista, který byl vybaven asi stovkou perkusních nástrojů, na které si děti mohly zahrát. Nemůžeme opomenout ani setkání dětí s legendárními pohádkovými postavami Pata a Mata.  Mrzí nás jen fakt, že kvůli vyhlášení prakticky okamžitých změn v počtu osob na kulturních akcích kvůli koronaviru byl jinak úžasný program po 14. hodině zkrácen a ukončen.

Poslední červencový den, tedy v pátek 31. 7., jsme s dětmi navštívili zábavní park – FunPark Žirafa v Ostravě. A to bylo také parádní. Děti se vyřádily opravdu dosyta! FunPark Žirafa je skvělé místo pro děti i pro dospělé.  Spousta skluzavek, skákacích hradů i automatů s různými herními disciplínami děti bavila i trénovala zároveň. Poté jsme se rozhodli splnit dětem jejich přání a zajít do blízké restaurace McDonald’s, kde jsme pro všechny objednali několik Big Maců, které byly opravdu výborné. Byla to taková ta pomyslná tečka na zakončení suprového dne.

Děkujeme městu Orlová a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR za poskytnuté dotace, bez kterých bychom si podobné výlety a radovánky nemohli dovolit!

Pokud Vás mrzí, že jste nejeli s námi, nebuďte smutní! Můžete nás navštívit během prázdnin v pracovních dnech od 9 do 14 hodin v klubovně Kůlcentra YMCA Orlová, kterou najdete nalevo od vstupu v Domě kultury města Orlové. A po domluvě můžete třeba příště jet také. Těšíme se na Vás!

Nikola Niesytová, YMCA Orlová


Den s Českou televizí


,,Kurz samostatného vedoucího YMCA – ONLINE“

V druhé polovině června tohoto roku  jsme já, Nikola Niesytová, a Robert Kovarik vykonávali ,,Kurz samostatného vedoucího YMCA – ONLINE“.  

Kurz byl rozdělen do 2 částí. Nejprve jsme si museli vyplnit ankety a prostudovat materiály YMCA, které nám byly vloženy na MOODLE. Součástí byl také test, který byl zaměřen na právní stránku věci.

Poté jsme absolvovali 2 videokonference přes aplikaci ZOOM. V pondělí 22. 6. jsme si vyslechli přednášku na téma Psychologie pro praxi od paní Mariky Dvořákové. Mluvený projev byl moc fajn, dozvěděli jsme se řadu nových a zajímavých informací.

Následující den, tedy v úterý 23. 6. jsme měli možnost zúčastnit se filozoficky laděné přednášky o kořenech postojů k vedení YMCA, kterou nás skvěle prováděl Jaroslav Vojta Hynek.  Zajímavá byla také diskuze, v níž bylo poznat Vojtovy obrovské zkušenosti z práce s mládeží. Opět jsme si z přednášky odnesli spousty nových a užitečných informací.

Děkujeme ještě jednou všem přednášejícím, ale také Andrei Gröschlové za vstřícnost a milé jednání s námi kurzisty po celou dobu našeho kurzu. Díky těmto lidem jsme zase o kousek chytřejší a na případné problémy, které by mohly kdykoli nastat, i připravenější.

Nikola Niesytová a Robert Kovarik

YMCA Orlová